Artikler om: Lønn

Levere a-melding for mer enn tre perioder tilbake

Levere a-melding for mer enn tre perioder tilbakeRegnskapssystemet har en sperre for å sende inn nye a-meldinger lenger tilbake enn tre perioder fra siste innsendte periode. Har du likevel behov for å rette opp i noe lenger tilbake i tid, som ikke lar seg løse ved hjelp av en tilleggsmelding, følger du stegene skissert i denne artikkelen.

Før du starter er det viktig at du setter deg godt inn i hvordan du nullstiller og genererer ny full a-melding via a-meldingsdetaljene.

Fremgangsmåte - skissert med et eksempel


Du skal sende inn a-melding for periode 3 på nytt, og du har allerede sendt inn for periode 4, 5, 6 og 7.

Nullstill a-meldingen for periode 4, 5, 6 og 7. Du lar altså periode 3 bli stående inntil videre.

Send inn og hente tilbakemeldingene etter hver nullstilling. Du vil få feilmelding på arbeidsforhold for to perioder, men dette ser du bort ifra.
NB! Etter å ha hentet tilbakemeldingen av nullstillingen, må du vente med å genere nye a-meldinger til alle periodene er nullstilt.

Generer ny full a-melding for periode 3, send inn og hent tilbakemelding.

Generer ny full a-melding for periode 4, send in a-meldingen og hent tilbakemelding. Gjenta for periode 5, 6 og 7.

Merk: Altinn kommer til å gi deg tilbakemelding både for perioden du sender inn i tillegg til perioden etter. Dette er grunnen til at perioden ikke får grønn hake til tross for at det ikke er feil i perioden. Du trenger ikke å foreta deg noe for å løse dette. Hvis du imidlertid ønsker en grønn hake på alle perioder (det er ikke avgjørende) kan du løse dette ved å sende inn en erstatningsmelding for perioden før, etter at du har hentet tilbakemelding for perioden senere. Eksempel: etter å ha sendt inn og hentet tilbakemelding på periode 5 uten feil, kan du sende en erstatningsmelding for periode 4. Dette må du da gjenta fram til nyeste periode.

Dersom du ønsker å avstemme og sjekke at alt er korrekt kan du laste ned Avstemming A07 fra Altinn direkte til systemet.

Oppdatert på: 17/08/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!