Artikler om: Lønn

OTP-eksport

OTP-eksportMed OTP-eksport kan du eksportere lønnsdata på de ansatte som du kan sende til forsikringsselskapet du bruker for OTP. Merk at det ikke er alle forsikringsselskap som støtter denne funksjonaliteten, så du bør sjekke med forsikringsselskapet du benytter deg av først.

Har selskapet få ansatte trenger du ikke å sette opp for OTP-eksport, manuell registrering hos forsikringsselskapet er i mange tilfeller mye raskere.

Hvordan sette opp OTP-eksport

For å aktivere funksjonen må du huke av for «Benytte OTP-eksport» i innstillingene. Gå til innstillinger -> Lønn -> Kontoer og lønn -> Benytte OTP-eksport:Timer pr årsverk må fylles ut også, den er en av standardopplysningene som skal med i OTP-filen. Et årsverk for bedrifter som jobber 37,5t uke er vanligvis 1750, men dette må du selv vite og legge inn her.

OTP-eksport valget vil finnes i menyen til venstre selv om det ikke er aktivert for firmaet. Trykker en på denne før aktivering får et varsel om at det må aktiveres.

Sette opp ansatt for OTP-eksport (det er lagt inn hjelpe-boble på alle feltene)
I utgangspunktet er ingen ansatte med i eksporten. Før det tas i bruk første gang må alle ansatte som skal med i eksporten krysses av for dette på ansattkortet. For å se ansattkortet går du til Lønn i menyen til venstre -> Ansatte. Klikk deg inn på den ansatte:
Huk av for «Inkluderes i eksport» og fyll ut resten av skjemaet:
Forklaring til felter
Status: standard er «Aktiv». Må endres når status på den ansatte endres:Ansattelsesdato OTP: hentes fra ansattdato på arbeidsforholdet. Kan overstyres når det ønskes annen ansettelsesdato i OTP-eksporten.

Sluttdato: Kan settes automatisk når arbeidsforhold avsluttes, eller settes manuelt. Datoen rapporteres i otp-eksporten. Når en setter sluttdato på et arbeidsforhold vil en få dette valget:Når en ansatt har sluttdato på OTP, og det opprettes et nytt arbeidsforhold vil en få dette spørsmålet:Merk! ingen av disse spørsmåla vil komme fram hvis en ikke har aktivert otp-eksport på klienten.

Inkl. i eksp tom måned og inkl. tom år: Disse 2 feltene brukes i sammen. Her kan en bestemme hvor lenge den ansatte skal med i eksporten etter sluttdato. Vanligvis holder det med en måned eller to, men enkelte ganger ønsker en å rapportere en ansatt som har sluttet lenger. Derfor lar vi bruker bestemme dette. Som standard når en lar systemet sette sluttdato her vil det foreslås at det rapporteres 2 måneder frem i tid.Avlønningsform: Standard i dette feltet er «Fast». Alternativ er time og provisjon. Dette bestemmer hvordan lønn rapporteres. For ansatte som er merket Fast blir det rapportert årslønn. For ansatte merket time og provisjon rapporteres ikke fastlønn, men kun periodelønn i valgt lønnsavregning.

Permisjoner som påvirker rapportering

Har en ansatt en permisjon der en vil redusere årslønn og stillingsprosent som skal rapportere i OTP, må det hukes av for «Påvirker OTP». Dette feltet må vedlikeholdes manuelt. Om en permisjon skal påvirke lønnsrapportering kommer an på type permisjon og avtale som gjelder for firmaet.Sette opp lønnsarter for å bli med i periodelønn
I utgangspunktet er ingen lønnsarter satt opp med å kobles til periodelønn. Har bedriften kun fastlønnede og skal ikke rapportere timer som jobbes er det ikke behov for å koble lønnsarter. Men det er mange som har en eller flere lønnsarter som skal rapporteres som periodelønn.

Vi på systemstøtte kan dessverre ikke svare på spørsmål om hvilke lønnsarter du skal koble opp som periodelønn. Har du spørsmål om dette anbefaler vi at du tar kontakt med regnskapsfører.

Dette settes ikke opp på lønnsarten, men i selve bildet for OTP-eksporten. For å gå til OTP-eksporten går du til Lønn i menyen til venstre -> OTP-eksport.

For å sette opp lønnsarter for å bli med i periodelønn første gang, må en gå inn på OTP-eksporten, velge en vilkårlig periode og lønnsperiode. Det har ingen betydning hva en velger her, for lønnsartkoblingen gjelder alltid alle perioder. Valget for å sette opp lønnsarter ligger her:Deretter legger en inn hvilke(n) lønnsart som en vil ha med.
Det er ingen eksport som lagres i systemet så endringer får umiddelbar virkning når en går tilbake til OTP-bildet.

Oppdatert på: 24/07/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!