Artikler om: Lønn

Registrere feriepengegrunnlag

Registrere feriepengegrunnlag manuelt ved oppstart


Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Lønn.
Velg fanen Feriepenger og klikk på Registrer under Feriepengegrunnlag.
Sett eventuelt hake ved Vis ansatte uten grunnlag ved behov. Under kolonnen Gr.lag manuelt kan du endre feriepengegrunnlag per ansatt. Klikk Lagre.
Forklaring av kolonneoppsettet:

Sats er som systemets standard på 10,2 prosent. Dette kan du endre for alle ansatte eller for hver enkelt ansatt.
6. Ferieuke er Ja dersom en ansatt er over 60 år (som er lovpålagt) og Nei dersom en ansatt er under 60 år. Dette er kun mulig å overstyre dersom du setter hake for Ignorer grunnbeløp under lønnsinnstillinger.
Tidl. utbetalt viser hva som er utbetalt ved tidligere lønnsavregninger. Gjelder også manuelle føringer så lenge disse gjøres i en lønnsavregning.
Utbetales er hva som gjenstår å utbetale.


NB: Manuelt registrert feriepengegrunnlag kan korrigeres i ettertid. Dersom du ønsker å manuelt korrigere feriepenger for tidligere år, må du først endre regnskapsår i nedtrekkslisten i toppmenyen.Systemets registrering av feriepengegrunnlag


Gå til Lønn i venstremenyen og velg Lønnskjøring. Deretter åpner du nedtrekksmenyen oppe til høyre og velger Lønnsarter. Er det satt hake ved Med i grunnlag for: Feriepenger vil systemet beregne feriepengegrunnlag av lønnsarter.
DH

Oppdatert på: 30/11/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!