Artikler om: Årsoppgjør

Sjekke og endre på skattemessig verdi eiendeler

Til overordnet steg i årsavslutningen: Avskrivinger og forskjeller - AS
Til samlesiden: Årsavslutningen


Sjekke og endre på skattemessig verdi eiendelerNår du først kommer inn på steget eiendeler får du opp en oppsummeringer av forskjellene. Den øverste linjen viser regnskapsmessige verdier av eiendelene, slik du du ser dem i selskapets regnskap, mens linjen under viser skattemessig verdi av eiendelene. Differansen vil utgjøre forskjellene, og det er endringene i forskjellene fra tidligere år som påvirker selskapet skattemessige resultat.

Trykk på Se detaljer oppe til høyre over oppsummeringen for å se skattemessig verdi for hver enkelt saldogruppe (type eiendel). Like typer eiendeler legges i samme saldogruppe, og det vil være samlet sum som vises for disse. Du vil også se hvilken avskrivningssats (%) som brukes for de ulike saldogruppene.Eiendeler kjøpt i løpet av 2023 vil dukke opp under Endring i året, og skal ha 0 i inngående verdi om selskapet ikke har andre eiendeler i samme saldogruppe. Eiendeler kjøpt før 2023 skal normalt ha en inngående skattemessig verdi.

Trykk på “Rediger skattemessig verdi eiendeler” om noe ikke stemmer. Om systemet mangler informasjon fra tidligere vises det typisk kr 0,00 som saldogrunnlag 01.01, og dette må endres om det ikke er riktig. Du finner inngående skattemessige verdier i fjorårets innlevering av skattemeldingen under Næringsspesifikasjon > Driftsmidler > Saldoavskrivning av driftsmidler > Utgående verdi 31. desember (Per saldogruppe) - dette blir årets inngående verdier. Se nærmere beskrivelse under.

Summen av inngående skattemessig verdi og endring i året utgjør årets grunnlag som skal avskrives, og blir avskrevet etter en prosentsats for saldogruppen. Er det for eksempel kr 100 000 som grunnlag, og som skal avskrives med 30%, vil skattemessig avskriving bli på kr 30 000. Neste år vil grunnlaget være på kr 70 000 så lenge selskapet ikke kjøper nye eiendeler i samme saldogruppe, og avskrives med 30 % av 70 000. Når grunnlaget til slutt ender under kr 15 000 vil hele grunnlaget, 100 %, avskrives siden beløpet da begynner å bli såpass lavt.

Fra regnskapsåret 2024 vil grensen for registrering av eiendeler heves fra kr 15 000 til 30 000. Det gjelder neste år, og ikke for eiendelene i 2023 og årets levering av skattemeldingen. Se mer informasjon på regjeringen.noFinne verdiene fra fjorårest skattemelding


Du finner inngående verdier i fjorårets innlevering av skattemeldingen:
Gå til År 2022 > Næringsspesifikasjon > Driftsmidler > Saldoavskrivning av driftsmidler > Utgående verdi 31. desember (Per saldogruppe) - dette blir årets inngående verdier

Slik finner du fjorårets skattemeldingLeverte du på det gamle formatet i Altinn i fjor finner du verdiene i RF-1217.

Hvorfor blir det forskjeller?


Der man i selskapets eget regnskap gjerne avskriver et fast beløp over en viss periode, vil man i det skattemessige regnskapet avskrive med en prosentsats hvert år. Dette sikrer at alle avskriver på samme måte, og dermed får den samme skatten. En annen fordel er at man skattemessig avskriver mye av eiendelen i begynnelsen, og dermed senker det skattemessige resultatet en del etter en stor investering, og utsetter denne skattekostnaden til senere år hvor prosentsatsen vil utgjøre mindre. Skattekostnaden i seg selv vil bli den samme, men det er fordel for selskapet å utsette betalingen.


Til overordnet steg i årsavslutningen: Avskrivinger og forskjeller - AS
Til samlesiden: Årsavslutningen


MA

Oppdatert på: 13/02/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!