Artikler om: Lønn

Utbetale feriepenger: Oppsett for trekk i lønn for ferie

Før du kan utbetale feriepenger for ansatte med fastlønn må du sørge for følgende:

Riktig trekk i fastlønn i feriemåned
Egendefinerte lønnsarter på fastlønn må ha korrekt oppsett
Lønnsarten med hake for trekk i fastlønn for ferie må være lagt inn som fast post på en ansatt


Velge trekk i fastlønn for feriemåned

Gå til Innstillinger i toppmenyen og klikk på Lønn.
Velg fanen for Feriepenger. Klikk på nedtrekkslisten og velg mellom følgende Trekk i fastlønn i feriemåned:

+1/26 månedslønn: benyttes ved utbetaling av 10,2% feriepenger trekkfritt (4 uker ferie, ferieloven).
–4/26 månedslønn: benyttes ved utbetaling av 12% feriepenger trekkfritt (5 uker ferie)
-3/22 månedslønn: kan også benyttes ved utbetaling av 12% feriepenger (5 uker ferie), men er en litt annen brøk.
Besøk gjerne Skatteetaten for mer informasjon.

NB: Det er kun selve trekket som rapporteres i feriepengemåneden, ikke fastlønn. Ved lønnsregistrering benyttes lønnsarten for månedslønn som vanlig, men posten flyttes til a-meldingsbeskrivelsen Trekk i lønn for ferie når a-melding generes. Det som rapporteres i a-melding i feriemåneden er altså et negativt beløp (for eksempel -4/26 av ordinær månedslønn) med beskrivelsen Trekk i lønn for ferie. Ingenting rapporteres som fastlønn. Dette vil håndteres av NAV og andre som henter lønnsopplysninger fra a-meldingen.Registrere korrekt oppsett for egendefinerte Lønnsarter på fastlønn

Gå til Lønn i venstremenyen og klikk på Lønnskjøring. Deretter kan du velge Lønnsarter fra nedtrekksmenyen oppe til høyre. Velg aktuell lønnsart.

Bildene viser som et eksempel en egendefinert lønnsart 1000 Fastlønn sommervikar.Velg fanen Innstillinger og sett hake ved Trekk i fastlønn for ferie.
På systemets standard lønnsarter for fastlønn er haken for trekk i fastlønn for ferie allerede lagt inn, men sjekk alltid lønnsartene før du tar dem i bruk.Legge inn lønnsarten med hake for trekk i fastlønn for ferie som fast post på en ansatt

Gå til Lønn i venstremenyen og velg Ansatt. Klikk aktuell ansatt.

Velg knappen for Registrer faste poster
Husk at rett til feriepenger og rett på feriedager er to adskilte ting. En ansatt kan for eksempel ha rett til fem uker ferie selv om hen ikke har opptjent rett til feriepenger. Regelen er at feriepenger utbetales når den ansatte tar ut ferie. De fleste med fastlønn har avtale om feriepenger og trekk i lønn i juni, men dette er en norm og ikke en regel. Det er ikke uvanlig at ansatte ikke tar ut full ferie, og det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er beste praksis med tanke på feriepengeutbetaling. Lønnsansvarlig i selskapet må finne den løsningen som passer best.


DH

Oppdatert på: 30/11/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!