Artikler om: Regnskap

Eiendeler og avskrivning

Eiendeler og avskrivning


Tilgjengelig i pakken Pluss og Komplett

NB!! Mesteparten av denne artikkelen gjelder aksjeselskap. Har du et ENK vil systemet ikke beregne regnskapsmessige avskrivninger før du gjør årsavslutningen via DNB Regnskap. Da vil systemet sette regnskapsmessige avskrivninger = skattemessige avskrivninger og bokføre avskrivningene for deg.

Alle kjøp over kr 30 000 med antatt økonomisk levetid på mer enn 3 år må balanseføres og avskrives regnskapsmessig over driftsmidlets levetid. Dette kan for eksempel være en maskin, varebil osv. 

Før du registrer en eiendel må du registrere eiendelen med en balansekonto, Gjør man ikke dette vil man ikke få fullført registreringen i eiendelsmodulen. Dette gjør du enten under Utgift eller som en manuelt bilag under Regnskap -> Føre bilag. Pass på at du registrerer det med en balansekonto og ikke en kostnadskonto. I dette eksemplet kjøper du en bil som registreres på konto 1250 – Biler og andre transportmidler

Har du byttet til DNB Regnskap nylig? Hvis eiendelen allerede inngår i inngående balanse kan du trykke her.


Siden du har bokført kjøpet på en eiendelskonto får du spørsmål om dette kjøpet skal registreres som en eiendel.


Registrere eiendel

Nå skal du registrere at dette er en eiendel og legge inn aktuelle verdier. Trykk på knappen «Registrer eiendel». Data om eiendelen overføres fra bokføringen av kostnaden

Gi eiendelen et navn (navn på leverandøren fylles ut automatisk, legg gjerne inn en beskrivelse som gir mening) – nummer tildeles automatisk
Feltene for kjøpsdato, kjøpspris (uten MVA), balansekonto og saldogruppe fylles automatisk ut.
Forslag til avskrivningskonto fylles ut basert på den valgte balansekontoen. NB! Sjekk at denne er riktig eller velg en annen ved å søke etter aktuelle konto
Legg evt inn utrangeringsverdi (Eventuell minste verdi eiendelen kan ha; f.eks vrakpant på en bil.)

Her velger du om regnskapet automatisk skal bokføre avskrivningen fortløpende. Vi anbefaler at du svarere «Ja». Alternativet er at du manuelt kjører avskrivningen, for eksempel i forbindelse med årsavslutning.
Sjekk at forslaget om første måned for avskrivning er riktig.
Registrer levetid for eiendelen i måneder og du får opp månedlig avskrivning
Verdiene for skattemessig avskrivning settes automatisk og har bare betydning for beregning av skatt i årsoppgjøret.

Klikk på lagre for å starte avskrivningene

Du ser avskrivningene under menyen «Avskrivningshistorikk» på den aktuelle eiendelen

Dersom du ønsker å starte avskrivningene manuelt kan det gjøres fra eiendelslisten og «Start avskrivning»

Du kan når som helst registrere en eiendel under Regnskap > Eiendeler og klikk på knappen «Registrer ny eiendel». Da må du fylle inn alle feltene manuelt.


Eksisterende eiendeler

Når du skal registrere en eksisterende eiendel må den først være balanseført, for eksempel gjennom en åpningsbalanse.For en eksisterende eiendel vil det være et avvik mellom kjøpt pris og inngående regnskapsmessig verdi.


Måneden eiendelene skal avskrives fra og med er måneden etter at eiendelen sist ble avskrevet i ditt forrige regnskapssystem. Fyll også ut antall gjenværende måneder med avskrivninger.

Feltene for beløpet som blir avskrevet månedlig og hvilken måned eiendelen er ferdig avskrevet fylles ut automatisk.

Lar du systemet bokføre avskrivingene automatisk vil dette skje siste dag fra og med inneværende måned, og hver måned frem til eiendelen er ferdig avskrevet. Er måneden du avskriver eiendelen fra tilbake i tid vil systemet da automatisk bokføre avskrivningskostnadene frem til inneværende.

Du får en oversikt over bokførte avskrivningskostnader i fanen "Avskrivning historikk".
Husk å laste opp relevante dokumenter til eiendelen under fanen Dokumenter.

Oppdatert på: 30/01/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!