Innskudd og utlegg enkeltpersonforetak

Denne artikkelen tar for seg innskudd og utlegg i enkeltpersonsforetak. For artikkel som tar for seg uttak, klikk her.

Det er forskjell på hvordan man skal behandle forskjellige typer utlegg:

Kjøp av varer for videresalg, eller andre kjøp over kr 1 000 eks moms
Ved disse to tilfellene er det krav til å registrere kjøpene på leverandøren man har handlet hos.

Andre kjøp under kr 1 000 eks moms som ikke er varekjøp.
I disse tilfellene er det ikke krav til å registrere kjøpene på leverandøren

Under vil vi beskrive hvordan man skal håndtere de to ulike typene utlegg.

1. Kjøp av varer for videresalg, eller andre kjøp over kr. 1 000 eks moms:
Som nevnt innledningsvis må utlegg for kjøp av varer for videresalg eller andre kjøp over kr 1.000kr bokføres mot på leverandør.
Vi anbefaler derfor at du bokfører slike utlegg under Utgift -> Regning:
(dette selv om fakturaen allerede er betalt. Teksten i systemet kan være noe misvisende, men dette står det mer om i beskrivelsen lengre ned).Når du har lagt inn alle opplysninger om leverandør, samt hvilke kjøp det er/kostnadskonto trykker du på «lagre» oppe til høyre.

Siden du ikke skal betale fakturaen, og den ikke er betalt via selskapet bank må du trykke på den lille «pila» (nedtrekksmenyen) og velge «Bokfør»:Siden dette er et utlegg du har gjort enten fra ditt private bankkort eller med kontanter, regnes dette som et innskudd du har gjort til enkeltpersonsforetaket ditt.

For å få registrert dette må du gjøre en manuell føring. Dette gjør du under Regnskap -> Føre bilag
Denne føringen må gjøres for hvor du nuller ut leverandørreskontroen samt føre opp selve utlegget du har hatt.
Bokføringen blir som vist under (debet leverandøren det gjelder/kredit konto 2062). Når du legger inn leverandøren vil fakturaene som ikke er betalt dukke opp under selve føringen (se rød merking i bildet under). Huk av den fakturaen det gjelder. Beløpet skal komme automatisk -> trykk på "Lagre og Bokfør".
Husk å bokføre på datoen da betalingen ble gjort!2. Andre kjøp under kr 1 000 som ikke er varekjøp.

Menyvalget «Registrer kjøp -> Tilbakebetaling» fungerer dessverre ikke optimalt for enkeltpersonsforetak per i dag. Derfor anbefaler vi at du bokfører utlegg som et manuelt bilag under Regnskap -> Føre bilag.

Bilagsnr: trykk + for neste
Dato: dato på fakturaen eller kvitteringen
Debet: kostnadskonto som best beskriver det som er kjøpt
Kredit: konto 2062
Beløpet som er betalt
Kort beskrivelse av hva som er kjøpt

For å laste vedlegg trykker du på boksen under bindersikonet som vist på bildet under:Trykk så på "Lagre og bokfør"
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!