Artikler om: Regnskap

Innskudd og utlegg enkeltpersonforetak

Innskudd og utlegg enkeltpersonforetakDenne artikkelen tar for seg hva du skal gjøre når du overfører penger til- eller betaler noe for enkeltpersonsforetaket ditt. For artikkel som tar for seg uttak, klikk her.

Hopp til et tema i veiledningen:

Utlegg fra privat konto:
Kjøp av varer for videresalg, eller andre kjøp over kr. 1 000 eks moms
Andre kjøp under kr 1 000 som ikke er varekjøp

Overførsel fra privat til bedriftskonto:
Bokfør gjennom bankavstemmingen (anbefalt)
Bokfør gjennom Regnskap -> Føre bilag
Bokfør gjennom Bank -> Innbetaling Krever innbetalingsavtale (fakturering med KID)

Det er forskjell på hvordan man skal behandle forskjellige typer utlegg:

Kjøp av varer for videresalg, eller andre kjøp over kr 1 000 eks moms
Ved disse to tilfellene er det krav til å registrere kjøpene på leverandøren man har handlet hos.

Andre kjøp under kr 1 000 eks moms som ikke er varekjøp.
I disse tilfellene er det ikke krav til å registrere kjøpene på leverandøren

Under vil vi beskrive hvordan man skal håndtere de to ulike typene utlegg.

1. Kjøp av varer for videresalg, eller andre kjøp over kr. 1 000 eks moms:

Som nevnt innledningsvis må utlegg for kjøp av varer for videresalg eller andre kjøp over kr 1.000kr bokføres mot på leverandør.
Vi anbefaler derfor at du bokfører slike utlegg under Utgift -> Regning:
(dette selv om fakturaen allerede er betalt. Teksten i systemet kan være noe misvisende, men dette står det mer om i beskrivelsen lengre ned).
Når du har lagt inn alle opplysninger om leverandør, samt hvilke kjøp det er/kostnadskonto trykker du på «lagre» oppe til høyre.

Siden du ikke skal betale fakturaen, og den ikke er betalt via selskapet bank må du trykke på den lille «pila» (nedtrekksmenyen) og velge «Bokfør»:
Siden dette er et utlegg du har gjort enten fra ditt private bankkort eller med kontanter, regnes dette som et innskudd du har gjort til enkeltpersonsforetaket ditt.

For å få registrert dette må du gjøre en manuell føring. Dette gjør du under Regnskap -> Føre bilag
Denne føringen må gjøres for hvor du nuller ut leverandørreskontroen samt føre opp selve utlegget du har hatt.
Bokføringen blir som vist under (debet leverandøren det gjelder/kredit konto 2062). Når du legger inn leverandøren vil fakturaene som ikke er betalt dukke opp under selve føringen (se rød merking i bildet under). Huk av den fakturaen det gjelder. Beløpet skal komme automatisk -> trykk på "Lagre og Bokfør".
Husk å bokføre på datoen da betalingen ble gjort!
Nå er utlegget bokført som et innskudd i enkeltpersonforetaket. Skal du ha tilbake pengene fra bedriftskontoen kan du i tillegg bokføre og gjennomføre et uttak. For artikkel som tar for seg uttak, klikk her.

2. Andre kjøp under kr 1 000 som ikke er varekjøp.


Menyvalget «Registrer kjøp -> Tilbakebetaling» fungerer dessverre ikke optimalt for enkeltpersonsforetak per i dag. Derfor anbefaler vi at du bokfører utlegg som et manuelt bilag under Regnskap -> Føre bilag.

Bilagsnr: trykk + for neste
Dato: dato på fakturaen eller kvitteringen
Debet: kostnadskonto som best beskriver det som er kjøpt
Kredit: konto 2062
Beløpet som er betalt
Kort beskrivelse av hva som er kjøpt

For å laste vedlegg trykker du på boksen under bindersikonet som vist på bildet under:
Trykk så på "Lagre og bokfør"

Nå er utlegget bokført som et innskudd i enkeltpersonforetaket. Skal du ha tilbake pengene fra bedriftskontoen kan du i tillegg bokføre og gjennomføre et uttak. For artikkel som tar for seg uttak, klikk her.

Overføring fra privat konto til bedriftskonto (ENK)Hvis du overfører penger din private bankkonto til bedriftskontoen til enkeltpersonsforetaket ditt skal dette føres slik: Debet bankkontoen pengene har blitt satt inn på (typisk 1920), Kredit 2062.

Nedenfor tar vi for oss et par forskjellige måter dette kan gjøres på.

Gjennom bankavstemmingen (anbefalt)


Når innskuddet dukker opp på bankavstemmingen din trykker du på transaksjonen -> bokfør transaksjon:
Bokfør så innskuddet som vist under:

Gjennom Regnskap -> Føre bilag
La «Bilagsnr» stå blankt. Da vil neste ledige bilagsnummer automatisk komme opp. Sørg for at dato stemmer med innbetalingen og at det ikke blir generert mva og legg inn en kort beskrivelse av hva det gjelder Når alt ser riktig ut trykker du på «Lagre og bokfør» oppe til høyre.

Gjennom Bank -> Innbetaling

Krever innbetalingsavtale (fakturering med KID)

Har betalingen fra privat konto endt opp under Innbetalt ingen match kan du bokføre denne direkte på hovedbokskonto 2062, ved å trykke på de tre prikkene til venstre på innbetalingen og velge Velg hovedbokskonto manuelt
Se veiledning for å behandle innbetalinger her.

Oppdatert på: 19/08/2021

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!