Regnskapskontoer

Når du fører regnskap må forholde deg til «regnskapskontoer». Dette er firesifrede koder som er med å beskrive og kategorisere de ulike postene i et regnskap. Utgifter og inntekter til selskapet skal føres i ulike «regnskapskontoer» avhengig av hvilken utgift/inntekt det er snakk om. Når man fører på riktige regnskapskontoer, blir det ført inn på riktig sted i Skattemeldingen i Altinn når data sendes fra DNB Regnskap til Skatteetaten. Årsregnskapet består av resultat og balanse, der resultatet viser selskapets inntjening og lønnsomhet, og balansen viser hva selskapet eier (debet) og hvordan selskapet er finansiert (kredit).

Det er åtte ulike kontoklasser å forholde seg til, og det er det første sifferet som beskriver hvilken type transaksjon det er.

Eiendelskonto:

1: Eiendeler

Gjeldskonto:

2: Egenkapital og gjeld

Inntektskonto:

3: Salgs- og driftsinntekter

Kostnadkontoer:

4: Varekostnad

5: Lønnskostnader

6 og 7: Andre kostnader, administrative kostnader, av/nedskrivinger

8: Finanskostnader og finansinntekter (renter, finans og skatt)

Se hvordan du kan opprette nye kontoer i kontoplan her (for Pluss og Komplett)
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!