Uttak enkeltpersonsforetak

Denne artikkelen tar for seg hva du skal gjøre når du tar penger ut av enkeltpersonsforetaket ditt. For artikkel som tar for seg innskudd, klikk her.

Siden du og enkeltpersonsforetaket er samme juridiske enhet anses du som innehaver ikke som ansatt i foretaket. Du kan derfor gjøre overføringer/uttak til deg selv, uten at dette anses som lønn. Det må likevel bokføres og håndteres på riktig måte i skatteskjemaene ved årsslutt. Merk at forskuddsskatt som du betaler til myndighetene også gjelder deg personlig. Du kan bokføre dette på samme måte som nedenfor, eventuelt mot konto 2070.

Bokføre uttak i bankavstemmingen:

Har du bankintegrasjon eller importerer bankfiler til DNB Regnskap kan du enkelt bokføre uttakene i bankavstemmingen. Markér utbetalingen/utbetalingene som er gjort til din privatkonto og trykk på «Bokfør transaksjon»:Velg debet konto 2060 – «Uttak kontanter» og trykk på «Bokfør».
Du trenger ikke noe vedlegg til denne transaksjonen.

Private innskudd (der du setter penger inn på selskapets konto) behandles på samme måte. Bokføringen blir da Debet konto 1920 (allerede fylt inn) og kredit konto 2062.

Bokføre uttak som et manuelt bilag:

Hvis du skal bokføre uttaket som et manuelt bilag går du til Regnskap -> Føre bilag:
Bilagsnr: trykk + for neste
Dato: dato utbetalingen er gjort (se bankutskriften)
Debet: konto 2060 «uttak kontanter)
Kredit: konto 1920
Beløpet som er betalt
Beskrivelse: «privatuttak»
Trykk så på "Lagre og bokfør"Private innskudd (der du setter penger inn på selskapets konto) behandles på samme måte. Bokføringen blir da Debet konto 1920 og kredit konto 2062.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!