Periodisering

Periodisering innebærer at man bokfører kostnader og inntekter i deres regnskapsmessige periode. Du kan periodisere både fremover og bakover i tid.

I dette eksempelet er det planter fra plantasjen som skal betales månedlig. Denne skal fordeles på hver måned.

Du kan periodisere både salg og utgift. Først skal vi vise for utgift:

Etter du har ført regningen under «Utgift», går du til «Regnskap i menyen til venstre og «Søk på bilag». Åpne bilaget til utgiften du skal periodisere. Trykk på de tre prikkene til høyre på den linjen som skal periodiseres, og velg «korriger bilag».


Når du er inne på bilaget som skal korrigeres og periodiseres, trykker du på de tre prikkene til høyre, og velger «Periodisere».


Velg antall perioder som bokføringen skal fordeles over.

Velg periodiseringskonto. Dette er kontoen hvor beløpet blir bokført, og deretter fordelt på de ulike datoene. Systemet forslår en konto i 17-serien for forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter.

Velg hvilke måneder periodiseringen skal forekomme. I dette tilfellet er det månedlig, hele året. Det er også mulig å periodisere tilbake til foregående år, eller fremover til neste år.


Når du er fornøyd med periodiseringen klikk på «Lagre periodisering», eller "Fjern periodisering" dersom du velger å ikke periodisere.

Etter du har valgt periodiseringen og eventuelt bokført flere bilag klikk "Lagre og bokfør" eller "Lagre som kladd". Du får opp en melding om at opprinnelige bilagslinjer blir kreditert.

Periodisering av salg:

Opprett en ny faktura og fyll inn beløp og dato. Trykk på de tre prikkene oppe til høyre og velg «Periodisering»


Da får du opp dette bildet, og velger antall perioder og periodiseringskonto.

Trykk på «Lagre periodisering» og deretter «Fakturer og send» oppe til høyre.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!