Artikler om: Regnskap

Periodisering

Periodisering


Tilbys bare i pluss og komplett.

Periodisering innebærer at man bokfører kostnader og inntekter i deres regnskapsmessige periode. Du kan periodisere både fremover og bakover i tid.

Du kan periodisere utgiften mens du registrer fakturaen/kvitteringen .

Etter at du har fylt inn betalingsinformasjonen og valgt kostnadskontoen trykker du på de tre prikkene til nederst høyre og velger Periodisering

Du velger da hvilke måneder kostnaden/utgiften skal fordeles på og trykker så lagre periodisering. Når du så bokfører utgiften vil du på bilagsnummeret kunne se hvordan periodiseringen har blitt.
For allerede bokførte bilag kan du endre kostnadsføringen slik at den blir periodisert.
I dette eksempelet er det planter fra Plantasjen som skal betales månedlig. Denne skal fordeles på hver måned.

Du kan periodisere både salg og utgift. Først skal vi vise for utgift:

Etter du har ført regningen under «Utgift», går du til «Regnskap i menyen til venstre og «Søk på bilag». Åpne bilaget til utgiften du skal periodisere. Trykk på de tre prikkene til høyre på den linjen som skal periodiseres, og velg «korriger bilag».


Når du er inne på bilaget som skal korrigeres og periodiseres, trykker du på de tre prikkene til høyre, og velger «Periodisere».


Velg antall perioder som bokføringen skal fordeles over.

Velg periodiseringskonto. Dette er kontoen hvor beløpet blir bokført, og deretter fordelt på de ulike datoene. Systemet forslår en konto i 17-serien for forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter.

Velg hvilke måneder periodiseringen skal forekomme. I dette tilfellet er det månedlig, hele året. Det er også mulig å periodisere tilbake til foregående år, eller fremover.
Når du er fornøyd med periodiseringen klikk på «Lagre periodisering», eller "Fjern periodisering" dersom du velger å ikke periodisere.

Etter du har valgt periodiseringen og eventuelt bokført flere bilag klikk "Lagre og bokfør" eller "Lagre som kladd". Du får opp en melding om at opprinnelige bilagslinjer blir kreditert.


Periodisering av salg:


Opprett en ny faktura og fyll inn beløp og dato. Trykk på de tre prikkene oppe til høyre og velg «Periodisering»


Da får du opp dette bildet, og velger antall perioder og periodiseringskonto.


Trykk på «Lagre periodisering» og deretter «Fakturer og send» oppe til høyre.

Oppdatert på: 29/08/2022

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!