Artikler om: Innstillinger og annet

Inngående balanse (åpningsbalanse)

Inngående balanse (åpningsbalanse)Inngående balanse er en oversikt over hva selskapet har, og hva det skylder. Inngående balanse bør registreres ved oppstart av selskapet, eller hvis man bytter dra et regnskapssystem til et annet.

Nytt selskap

Et nytt aksjeselskap må registrere inngående balanse ved etableringen. En typisk inngående balanse består av aksjekapital og stiftelsesgebyr.

Et nyoppstartet enkeltpersonforetak skal som regel ikke registrere inngående balanse med mindre det står penger på selskapets konto ved oppstart.

Gå til Nytt aksjeselskap
Gå til Nytt enkeltpersonforetak

Eksisterende selskap (ved overgang fra et annet system)

Dersom du tidligere har ført regnskapet ditt i et annet system må du registrere det kundene skylder deg, det du skylder dine leverandører samt de postene som stod i regnskapet ditt på tidspunktet for overgangen. Grunnlaget for registreringen finner du i rapporter for åpne poster leverandør og kunder samt saldobalanse – i de fleste systemer er det mulig å ta ut rapporter som viser tallene.

Så egen artikkel her for å bytte regnskapssystem og registrere inngående balanse i DNB Regnskap
Nytt aksjeselskap

Første gang du logger på etter å ha opprettet et selskap i DNB Regnskap får du opp en dialog med inngående balanse som ett av valgene.

Du kan også finne valget om inngående balanse under innstillinger > regnskap hvis du vil registrere eller endre beløpene senere.

Siden dette er et nyetablert selskap, velger du «Selskapet er nystartet uten tidligere transaksjoner»

Velg «Registrer inngående balanse nyetablert firma»

Registrer selskapets stiftelsesdato
Registrer aksjekapitalen
I noen tilfeller skal det registreres overkurs
Legg inn stiftelseskostnaden
Velg «Ja» om stiftelseskostnaden skal betales i tillegg til aksjekapitalen eller «nei» dersom den er en del av aksjekapitalen. Merk at regningen skal føres mot en balansekonto – Se her hvordan du fører stiftelsesgebyr

Til slutt må du laste opp stiftelsesdokumentet, lagre og bokføre.


Nytt enkeltpersonforetak

Inngående balanse for enkeltpersonforetak skal bare føres dersom det står penger på foretakets konto før selskapet er stiftet. Dette gjør du enklest under Regnskap > Føre bilag. Et typisk eksempel er at eier har betalt inn penger på selskapets konto. I dette tilfellet 100.000 kroner som føres inn debet bank og kredit innskudd kontanter.


Eksisterende selskap (Aksjeselskap og Enkeltperson)

Når man bytter regnskapssystem må du etablere en inngående balanse. I forkant må du gjennom tre steg:

Typiske rapporter som er grunnlaget for den inngående balansen kan se slik ut:Velg dato og start registrering av saldobalansen slik den vises i rapporten. Husk at for konto 1500 - kundefordringer og 2400 – leverandørgjeld må du registrere summen pr konto og ikke hver kunde/leverandør, det gjør du i de neste to stegene.
Husk at eiendeler registreres med pluss og gjeld og egenkapital med minus.
Pass på at rapporten går i null. Hvis ikke har du registret feil beløp eller så er det noe feil med grunnlagstallene fra det tidligere systemet.

Til slutt registrerer du åpne poster på kunder og leverandører. Dersom du ikke har registrert kundene eller leverandørene i systemet kan du opprette disse mens du registrerer.

Summen av åpne poster kunder og leverandører skal være lik summen du registrerte på kontoene 1500 og 2400 på forrige side


Lagre og bokfør.
Du kan senere gå tilbake å endre den inngående balansen dersom du har behov for det.

Oppdatert på: 04/04/2022

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!