Nummerserier

Under innstillinger finner du oppsett for nummerserier. Her kan du aktivere og deaktivere de forskjellige nummerseriene i systemet ved å sette verdien i kolonne «Aktiv». Systemet vil automatisk vise nummerserier for inneværende regnskapsår, men ved å velge "vis alle regnskapsår" får du se tidligere nummerserier.

Kolonnene i oversiktsbildet viser fra- og til-nummer for de forskjellige seriene, samt neste nummer. Disse kan fritt endres, så lenge det ikke er noen som overlapper. Vær obs på at nummerserie skal være tett, og sjekk hvilke nummer som allerede er brukt, før du endrer på disse. Ved å trykke på de tre prikkene ytterst til høyre kan du velge "Finn neste ledige nummer". Systemet vil da automatisk sette neste nummer til det laveste ledige nummeret for å ivareta tett nummerserie. Du kan også gå inn på nedtrekksmeny på den grønne knappen øverst i høyre hjørne og velge "Finn neste nr på alle nummerserier". Hvis du velger "Vis ledige nummer i serien" får du en fullstendig oversikt over alle ledige nummer i den valgte serien.

I nedtrekksmenyen øverst i bildet kan du velge andre typer nummerserie og administrere disse. "Salg" inneholder en oversikt over nummerseriene til tilbud, ordre, faktura og purringer. I "Kontoer" får du oversikt over leverandør- og kundenumre. På salg og kontoer kan du også legge til egendefinerte nummerserier. I "Andre serier" får du oversikt over dimensjoner og andre serier.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!