Artikler om: Innstillinger og annet

Nummerserier

Nummerserier: Endre og opprette


Nummerserier er tilgjengelig i pakkene Pluss og Komplett

Under innstillinger finner du oppsett for nummerserier. Her kan du aktivere og deaktivere de forskjellige nummerseriene i systemet ved å sette verdien i kolonne «Aktiv». Systemet vil automatisk vise nummerserier for inneværende regnskapsår, men ved å velge "vis alle regnskapsår" får du se tidligere nummerserier.

Nummerserier er vriene og det er lett å gjøre feil, vi anbefaler å ikke endre på de. Dersom man må endre på fakturanummer så følg veiledningen under nøye!

Endre Fakturanummer


Dersom du ikke har sendt faktura enda så kan du endre nummerserien på fakturaene du sender ut. Dersom du alt har sendt faktura så se avsnitt om å «opprette ny fakturanummerserie»

For å endre fakturanummer gjør du følgende:
Trykk på tannhjulet oppe til høyre for å komme til innstillingene.
Klikk på "Nummerserier".


I nedtrekks menyen på toppen velg "Salg".


I linjen for fakturanummer kan du endre nummer dersom du ikke har sendt faktura enda, Når du endrer nr er det viktig at du endrer " Fra nr" og "Neste nr" til det samme tallet. Nummeret du endrer til her er det nummeret som første fakturaen du sender ut vil få.
Klikk på "lagre nummerserier" når du har endret nummer.Opprette ny fakturanummerserie:


Dersom du alt har sendt ut faktura er det ikke mulig å endre på fakturanummer serie. Men man kan opprette en ny serie som erstatter den gamle.

For å opprette ny fakturanummerserie gjør du følgende:
Trykk på tannhjulet oppe til høyre for å komme til innstillingene.
Trykk på "Nummerserier".


I nedtrekks menyen på toppen velg "Salg".


Trykk på «Ny nummerserie», Du får nå opp en tom linje.
i feltet for navn legger du inn navnet på nummerserien.


Fyll inn «Fra nr», «Til nr» og «neste nummer» Fra nr og neste nummer er det nummeret du vil at første faktura du sender ut skal starte på. Til nr er maks fakturanummer så her kan man sette et høyt tall.
Under oppgave velg «Faktura» fra nedtrekksmenyen.
Deaktiver den gamle nummerserien ved å sette aktiv som «Nei».
Trykk på «Lagre.
Generelt om nummerserier


Kolonnene i oversiktsbildet viser fra- og til-nummer for de forskjellige seriene, samt neste nummer. Disse kan fritt endres, så lenge det ikke er noen som overlapper. Vær obs på at nummerserie skal være tett, og sjekk hvilke nummer som allerede er brukt, før du endrer på disse. Ved å trykke på de tre prikkene ytterst til høyre kan du velge "Finn neste ledige nummer". Systemet vil da automatisk sette neste nummer til det laveste ledige nummeret for å ivareta tett nummerserie. Du kan også gå inn på nedtrekksmeny på den grønne knappen øverst i høyre hjørne og velge "Finn neste nr på alle nummerserier". Hvis du velger "Vis ledige nummer i serien" får du en fullstendig oversikt over alle ledige nummer i den valgte serien.

I nedtrekksmenyen øverst i bildet kan du velge andre typer nummerserie og administrere disse. "Salg" inneholder en oversikt over nummerseriene til tilbud, ordre, faktura og purringer. I "Kontoer" får du oversikt over leverandør- og kundenumre. På salg og kontoer kan du også legge til egendefinerte nummerserier. I "Andre serier" får du oversikt over dimensjoner og andre serier.

Oppdatert på: 04/10/2021

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!