Artikler om: Lønn

Tilleggsmelding (a-melding)

Tilleggsmelding (a-melding)Tilleggsmelding benyttes for å innrapportere lønnsendringer i perioder det tidligere er levert en full a-melding for.


Levering og henting av a-melding forutsetter at systemet har Integrasjon med Altinn.


Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding. Klikk på A-meldingsdetaljer.Klikk på de tre kulepunktene og velg Avansert periodebehandling.Gå til Lønnsavregninger

Klikk på de tre kulepunktene og velg Generer tilleggsmelding. Valget Generer tilleggsmelding vil kun være aktiv på lønnsavregninger som ikke har en dato i feltet Sendt a-melding. Dersom det er levert en tilleggsmelding for en periode, vil denne meldingen gjelde i tillegg til den fulle a-meldingen som tidligere er levert.
NB! En tilleggsmelding inneholder kun lønnstransaksjoner og vil ikke ta med arbeidsforhold. Det er derfor ikke tilstrekkelig å sende en tilleggsmelding dersom du skal melde inn permisjon eller arbeidsforhold, eller du skal sluttmelde arbeidsforhold. Er det avvik mellom system og tilbakemelding fra Altinn tyder dette på at det finnes lønnsavregninger for perioden som enten ikke er sendt inn, eller at de er sendt dobbelt.
Tilleggsmelding bør kun brukes når det ikke er mulig å sende erstatningsmelding for perioden. Det er sperret for å erstatte en full a-melding når det er sendt inn a-melding for mer enn tre perioder etter nyeste a-melding. Da anbefaler vi å sende tilleggsmelding. Dersom du likevel har behov for å sende a-melding for mer enn tre perioder tilbake, må dette gjøres via Avansert periodebehandling.
En tilleggsmelding kan nullstilles. Da er det kun denne meldingen som nullstilles og hovedmelding for perioden beholdes.

Oppdatert på: 17/08/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!