Artikler om: Regnskap

Avskrivninger

Avskrivninger


Avskrivninger er tilgjengelig i pakkene Pluss og Komplett

Sette opp automatiske avskrivninger ved registrering av eiendel

Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Eiendeler.

Klikk på Registrer ny eiendel.Legg inn nødvendig informasjon om eiendelen. Systemet gir automatiske forslag til blant annet avskrivningskonto og levetid. Dersom du ønsker å oppdatere med nye eller alternative opplysninger, kan dette gjøres direkte i feltene.Aktiver La systemet bokføre avskrivningen automatisk i regnskapet.

Systemet vil ha tilbakevirkende kraft, og avskrivninger blir automatisk bokført fra og med kjøpsdato til og med dags dato. Eventuelle endringer vil imidlertid ikke ha tilbakevirkende kraft på allerede bokførte avskrivninger. Dersom feil sum er avskrevet må disse korrigeres manuelt i regnskapet.

Funksjonen avskriver frem til siste avsluttende måned. Eksempelvis vil avskrivninger frem til 30. april bokføres når en eiendel aktiveres og lagres i midten av mai. Ved månedsskiftet mai/juni vil systemet igjen lage et nytt bilag med avskrivninger for mai.Hvis systemet ikke avskriver eiendelen

Det kan være flere årsaker til at en eiendel ikke blir avskrevet. Forsikre deg først om at La systemet bokføre avskrivningen automatisk i regnskapet er aktivert for den aktuelle eiendelen. Dersom denne er aktivert, og det likevel er en eller flere eiendeler i listen som ikke har blitt avskrevet, kjøre avskrivninger kjøres på nytt:

Klikk på de tre kulepunktene og velg Utfør avskrivninger.Klikk på Avskriv eiendeler.Rutinen forårsaker ikke doble avskrivinger på noen av eiendelene, og kan utføres flere ganger uten problemer.


Du ser avskrivningene under menyen «Avskrivningshistorikk» på den aktuelle eiendelen


Dersom du ønsker å starte avskrivningene manuelt kan det gjøres fra eiendelslisten og «Start avskrivning»

Oppdatert på: 17/08/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!