Artikler om: Innstillinger og annet

Endre nummerserie for kunde eller leverandør

Endre nummerserie for kunde eller leverandør


Nummerserier er tilgjengelig i pakkene Pluss og Komplett
Vi anbefaler å opprette en ny nummerserie hvis du ønsker å endre nummerserien for en kunde eller leverandør.

Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Nummerserier.Velg nummerserien Kontoer i nedtrekkslisten.

Klikk på Ny nummerserie for å opprette eller endre en nummerserie. Dette eksempelet viser opprettelse av ny nummerserie for kunder (debitor).

Klikk på et av feltene i den nye nummerserielinjen for å aktivere nummerserien. Hvis du ikke aktiverer nummerserien før du lagrer den, vil systemet avvise den nye nummerserien og du kan risikere å få en feilmelding.Når du aktiverer en ny nummerserie, åpnes et nytt vindu hvor du registrerer navn, fra nr./til nr., oppgave og samlekonto.

Endre nummerserie uten å opprette ny

Det er i praksis mulig å endre en eksisterende nummerserie, men det kan oppstå naturlige begrensninger som kan føre til feilmeldinger ved endring. Feilmeldinger vil kunne oppstå dersom:

Du forsøker å endre verdi i Fra nr etter at nummerserien er tatt i bruk. Dersom neste ledige nummer for eksempel er 100 004, vil du få feilmelding hvis du forsøker å endre første nummer i serien til 100 005. Tilsvarende vil du få feilmelding dersom du endrer nummerserien (til/fra nr.) slik at den ikke inneholder verdiene som allerede er brukt.

Du forsøker du å deaktivere eksisterende nummerserie før det er opprettet en ny. For kunde/leverandør må det alltid være en aktiv nummerserie.

Oppdatert på: 17/08/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!