Artikler om: Regnskap

Fordelingsnøkler

Fordelingsnøkkel

Ved bruk av fordelingsnøkler er det mulig å fordele regnskapsmessige transaksjoner på ulike dimensjoner. Dette er noe som blir knyttet opp mot en konto i kontoplanen, og på denne måten blir funksjonen av fordelingsnøkkel noe som skjer automatisk.

I eksempelet under er det satt opp deling av leiekostnader mellom "Hovedhus" og "Hybel". Her vil 75% av strømkostnadene blir bokført med avdeling "Hovedhus" og 25% med "Hybel"
For å lage en ny eller administrere eksisterende fordelingsnøkler. Gå til "Fordelingsnøkler" under "Regnskap".

For å opprette en ny fordelingsnøkkel. Klikk "+ Opprett ny" på venstresiden av den grønne "Lagre" knappen.

Velg navnet og parametre på fordelingsnøkkelen.

Etter at navn og parametre er oppsatt tilfredsstillende klikk den grønne "Lagre" knappen.For å administrere eksisterende fordelingsnøkler. Velg den eksisterende fordelingsnøkkelen fra listen på venstreside av steg 3.Når fordelingsnøkkelen er laget må den tildeles en konto.


For å legge en fordelingsnøkkel til en konto. Gå til "Kontoplan" under "Regnskap".

Finn kontoen som skal bruke fordelingsnøkkelen. Klikk på kontoen i tabellen.

Under "Detaljer på høyreside av skjermbilde finner du "Fordelingsnøkkel". Velg fordelingsnøkkel ved å søke etter navnet, eller klikke på forstørrelsesglasset og velg den fra listen.

Når den riktige fordelingsnøkkelen er valgt. Klikk på den grønne "Lagre" knappen.


BS

Oppdatert på: 27/04/2022

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!