Artikler om: Salg

Oppsett av purring og inkasso

Tilgjengelig i Pluss og Komplett

I noen tilfeller kan det være nødvendig å minne kundene på at de har en ubetalt faktura. Ved å sende en purring så sendes det en e-post til kunden med hvilken faktura som er forfalt samt betalingsinformasjon.

Purreinnstillingene settes opp ved gå til Innstillinger - Salg - Innkreving. Veiviseren tar deg igjennom stegene,
Det første du må ta stilling til er om du ønsker et Hurtigoppsett eller et Egendefinert oppsett.

For å kunne sende utestående til inkasso direkte fra systemet, må du ha avtale med et inkassoselskap som har integrasjon mot DNB Regnskap. På Markedsplassen finner du mer informasjon om hvilke selskaper som tilbyr en slik kobling.

Har du ikke behov for kobling mot inkassoselskap, setter du opp purreplan her via Hurtigoppsettet. Ved behov for inkassovarsel og/eller renteberegning må du velge Egendefinert oppsett. Oppsettet kan senere endres under innstillinger.

Hurtigoppsett
Egendefinert oppsett
Diverse forklaringer


HurtigoppsettHurtigoppsettet er ferdig oppsatt med første- og andregangs purring.
Innholdet i meldingen som kunden mottar kan endres ved å trykke på de tre prikkene og rediger. Du kan også slette steg i dette bildet.

Egendefinert oppsettKun purring:

Systemet vil kun generere purringer. Du vil ikke kunne sende inkassovarsel, og systemet vil ikke varsle deg når det er på tide å sende utestående til inkasso. Hvis du senere inngår avtale med et inkassoselskap, kan innstillingene da endres i samsvar med avtalen.

Inkassovarsel og/eller inkasso

Foretar du egeninkasso eller benytter et inkassoselskap som ikke finnes i vår Markedsplass, velger du dette alternativet. Vi anbefaler å integrere med en av inkassoselskapene du finner i Markedsplasssen Dersom du ikke ønsker å sende purring i forkant av inkassovarsel setter du antall purringer til 0.

I steget etter tar du stilling til renteberegningen på purringen. Rentesatsen følger statens gjeldende satser

Siste steget viser en oppsummering av hele innkrevingsløpet. Innholdet i meldingen som kunden mottar kan endres ved å trykke på de tre prikkene og rediger. Du kan også slette steg i dette bildet, men viktig at du setter deg inn i lover og regler for purring- og inkassoinnkreving

Diverse forklaringerOpprett automatisk:

Dersom du kun velger Opprett automatisk vil purringene opprettes med status "Ikke sendt", og kan sendes manuelt ved å gå til Purringer under Salg i venstremenyen.
Send automatisk:

Dersom du velger Send automatisk vil DNB Regnskap opprette og sende purringen automatisk til kunden.
Aksepter innbetaling uten purregebyr:

Om du aksepterer innbetaling uten purregebyr må innbetalinger uten purregebyr vil vi ikke bokføre purregebyret når purringen sendes til kunden. Purregebyret må bokføres manuelt når innbetalingen er mottatt
Lover og regler:

Vi anbefaler at du setter deg inn i regler for innkreving.
Purrestopp:

Du kan velge om enkelte kunder ikke skal bli purret på. Denne innstillingen finner du på kundekortet til kunden.

Oppdatert på: 03/04/2024

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!