Registrere salg fra Vipps, iZettle og andre betalingsløsningerDenne artikkelen tar for seg salg gjennom Vipps, iZettle og andre betalingsløsninger hvor du mottar nettooppgjør på konto. Betalingene kommer inn som samlesummer der en innbetaling kan tilsvare en dag eller en lengre periode med salg, og gebyrer og transaksjonskostnader er trukket fra beløpet.

I regnskapet er det viktig at vi får med bruttobeløpet vi har solgt for, og vi kan derfor ikke bokføre salgene utelukkende basert på hva som kommer inn på kontoen.

NB! Merk at denne type salg ofte er å anse som kontantsalg og at det stilles krav til salgsdokumentasjon for eksempel fra et kassesystem

Registreringen av salget foregår i to steg, registrering av omsetningen og registrering av innbetaling til bankkontoen.

Registrere omsetning

På innlogget side hos betalingstjenesten kan du hente ut en omsetningsrapport som viser total omsetning, gebyr, og nettobeløp som betales ut til konto.

Om det ikke blir alt for mye på en gang kan du gjerne føre omsetningen månedlig, men du bør ikke gjøre det noe sjeldnere enn dette.

Første gangen du fører salget fra betalingsløsningen, for eksempel Vipps, kan du opprette dem som en kunde i regnskapssystemet.

For å registrere salget går du til Regnskap i menyen, og velger «Føre bilag»:

Du fører tre linjer i bilaget, en linje for total omsetning, en linje for nettobeløp og en for gebyret.

1 linje: Omsetning

Bilagsnr: trykk + på tastaturet.
Dato: velg siste dato i måneden du har tatt ut rapport for.
(Hopp over debet og mva i første rad)
Kredit: Salgskonto på 3xxx-serien (Oftest konto 3000 her dersom selskapet ditt er momsregistrert)
Mva: 3: 25% (ved bruk av konto 3000)
Beløp: totalt oppgitt bruttosalg/total omsetning i rapporten
Beskrivelse (f.eks): Vippsrapport november (velg det som passer)
Trykk i boksen under «bindersikonet» for å laste opp rapporten.

2 linje: Nettobeløp

Gå på ny linje og trykk enter i bilagsnr og dato slik at de blir like som første linje
Debet: Kunde Vipps/IZettle etc
Mva: blank
Hopp over kredit og mva kredit
Beløp: nettobeløpet som selskapet skal motta fra vipps/izettle

3 linje: Gebyr

Gå på ny linje og trykk enter i bilagsnr og dato slik at de blir like som første linje
Debet: 7770
Mva: blank
Hopp over kredit og mva kredit
Beløp: beløpet for gebyr som er oppgitt i rappporten.

Bokføringen skal da se slik ut:Trykk Lagre og Bokfør.

Registrere innbetaling

Innbetalingene kommer i samlesummer, og gjerne med noen dagers tidsforskyvning. Dette kan føre til at betalingene i slutten av en måned ikke kommer inn på kontoen før i starten av en ny. Innbetalingene bør derfor bokføres en og en slik de kommer inn på bank med rett dato og rett beløp. Da blir regnskapet riktig og det blir lettere å avstemme banken.

For å registrere innbetalingene kan vi starte under Bank, og Bankavstemming.

På venstre side i bankavstemmingen ser du transaksjonene som har skjedd på bankkontoen deres. På høyre side ser du transaksjonene som er ført inn i regnskapet, og her vil du se at vi mangler transaksjonene fra betalingsløsningen.

For å føre innbetalingene inn i regnskapet markerer du alle innbetalingene på venstre side fra betalingsløsningen, f.eks. Vipps.

Summen for innbetalinger i løpet av en måned vil kunne avvike fra omsetningsrapporten fordi betalingene ofte kommer noen dager etter salget har skjedd inn på bankkontoen.

Klikk på knappen «bokfør transaksjon»Du får opp et registreringsbilde med alle banktransaksjonene.

Registrer hver transaksjon på debet 1920 og kredit betalingsløsningen som er opprettet som kunde. (du trenger ikke legge til noe vedlegg her da selve salgsrapporten er bokført i steg 1)

Trykk på bokførDu kan nå avstemme transaksjonene ved å trykke avstem. Se egen artikkel om BanksavstemmingNår banken er avstemt bør du avstemme kundereskontroen (i dette tilfellet Vipps). Det gjør du ved å navigere deg til Regnskap i menyen til venstre -> Utestående -> Kunder. Klikk deg inn på kunden du skal avstemme og Åpne poster:Marker postene som gjelder samme periode. I dette tilfellet skal jeg avstemme Vipps-omsetningen for november. Når du markerer omsetningen og alle innbetalingene fra Vipps for perioden burde "Differanse markerte poster bli" bli 0:Trykk så på Lagre.

NB! Dersom du har solgt noe i løpet av de siste par dagene i måneden kan det hende at innbetalingene fra betalingssystemet kommer i starten av påfølgende måned. Da vil du få en differanse under "Differanse markerte poster". Da kan du vente med å gjøre steget over til de siste innbetalingene er inne.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!