Artikler om: Salg

Registrere salg fra Vipps, iZettle og andre betalingsløsninger

Registrere salg fra Vipps, iZettle og andre betalingsløsningerDenne artikkelen tar for seg salg gjennom Vipps, iZettle og andre betalingsløsninger hvor du mottar nettooppgjør på konto. Betalingene kommer inn som samlesummer der en innbetaling kan tilsvare en dag eller en lengre periode med salg, hvor gebyrer og transaksjonskostnader er trukket fra beløpet.

I regnskapet er det viktig at vi får med bruttobeløpet vi har solgt for, og vi kan derfor ikke bokføre salgene utelukkende basert på hva som kommer inn på kontoen.


Det er 2 måter å føre denne typen salg, men hvilken måte du skal bruke avhenger av om du har et kassasystem eller ikke. Årsaken er at denne typen salgs ofte anses som kontantsalg og på kontantsalg stilles det krav til salgsdokumentasjon. Det er viktig at du velger den veiledningen som stemmer for din situasjon.

Registrere salg uten kassasystem: Registrere salg og innbetaling med faktura som salgsdokumentasjon
Salg registret i kassasystem: Registrere omsetningHvordan registrere salg og innbetaling når du bruker faktura som salgsdokumentasjon


Har du ikke kassasystem kan du velge å gjøre det på måten beskrevet under.På innlogget side hos betalingstjenesten kan du hente ut en omsetningsrapport som viser total omsetning, gebyr, og nettobeløp som betales ut til konto.


Om det ikke blir alt for mye på en gang kan du gjerne føre omsetningen månedlig, men du bør ikke gjøre det noe sjeldnere enn dette.

Første gangen du fører salget fra betalingsløsningen, for eksempel Vipps, kan du opprette dem som en kunde i regnskapssystemet.

Steg 1:

Når kunden har betalt inn avtalt beløp, lag faktura på kunden. Sett fakturadato og forfallsdato lik den datoen du faktisk solgte varen/tjenesten og legg inn totalbeløpet. Selv om vipps trekker et gebyr er det fortsatt totalbeløpet som skal registreres som inntekt.

Se hvordan du oppretter faktura her: Opprett ny faktura i DNB Regnskap

Steg 2:

Når innbetalingene fra Vipps dukker opp i bankavstemmingen på venstre side bokfører du disse mot kundereskontroen du har kalt Vipps. Klikk på innbetalingen på venstre side -> klikk på bokfør transaksjon midt på siden. Du kan bare søke på «vipps» i feltet under kredit:
Klikk på bokfør. Etterpå kan du avstemme postene mot hverandre i bankavstemmingen ved å klikke på føringene som dukker opp på hver sin side i bankavstemmingen -> avstem.

Steg 3:

Hent ut transaksjonslisten fra vipps, gå deretter til Regnskap -> Føre bilag.

Jeg har sendt ut faktura til Ola Nordmann på 3000kr og Kari Nordmann på 500kr. Transaksjonene kom i samme oppgjør fra vipps. Summen som kom inn på kontoen var 3438,75kr.

Alternativ 1:

Bokfør transaksjon for transaksjon mot kunden som har fått faktura og Vipps:Basert på dette i oppgjørsrapporten fra Vipps:
Etterpå går du til Regnskap -> Utestående -> Kunder -> gå på kunden Vipps, marker postene som har blitt bokført som går i 0 -> Lagre. Etterpå gjør du det samme på Kari og Ola.

Se hvordan du behandler utestående fra kunder og leverandører i DNB Regnskap her: Utestående DNB Regnskap

Alternativ 2:

Dette går litt raskere. Legg inn kunden som har betalt på kredit på første linjen -> under tabellen får du da opp åpne poster på kunden -> marker fakturaen som er betalt og beløpet vil oppdatere seg automatisk. Du trenger heller ikke å gå til regnskap -> utestående senere for å «matche» postene mot hverandre:
Er det flere kunder i samme oppgjør kan du gjøre det på alle kundene. Legg inn kundene først, deretter Vipps. Du kan gjøre det samme på Vipps som med de andre kundene:
Differansen på 61,25kr vil da være bankomkostningene:
Når det gjøres på denne måten trenger du ikke å gå til Regnskap -> utestående.Registrere salg registrert i kassasystem


Registrere omsetning fra Vipps og andre betalingsløsninger når salget er registrert i et kassasystem.

Registreringen av salget foregår i to steg, registrering av omsetningen og registrering av innbetaling til bankkontoen.

Du må hente ut omsetningsrapporten fra kassesystemet som viser salg, mva og betalingsmåte, og hos betalingstjenesten kan du hente ut en omsetningsrapport som viser total omsetning, gebyr, og nettobeløp som betales ut til konto.

Om det ikke blir alt for mye på en gang kan du gjerne føre omsetningen månedlig, men du bør ikke gjøre det noe sjeldnere enn dette.

Første gangen du fører salget fra betalingsløsningen, for eksempel Vipps, kan du opprette dem som en kunde i regnskapssystemet.

Steg 1: Registrere omsetning.


For å registrere salget går du til Regnskap i menyen, og velger «Føre bilag»:

Du fører tre linjer i bilaget, en linje for total omsetning, en linje for nettobeløp og en for gebyret.

1 linje: Omsetning

Bilagsnr: trykk + på tastaturet.
Dato: velg siste dato i måneden du har tatt ut rapport for.
(Hopp over debet og mva i første rad)
Kredit: Salgskonto på 3xxx-serien (Oftest konto 3000 her dersom selskapet ditt er momsregistrert)
Mva: 3: 25% (ved bruk av konto 3000)
Beløp: totalt oppgitt bruttosalg/total omsetning i rapporten
Beskrivelse (f.eks): Omsetning på kasse, betalt med Vipps (velg det som passer)
Trykk i boksen under «bindersikonet» for å laste opp rapportene fra kassesystemet og betalingsløsningen.

2 linje: Nettobeløp

Gå på ny linje og trykk enter i bilagsnr og dato slik at de blir like som første linje
Debet: Kunde Vipps/IZettle etc
Mva: blank
Hopp over kredit og mva kredit
Beløp: nettobeløpet som selskapet skal motta fra vipps/izettle

3 linje: Gebyr

Gå på ny linje og trykk enter i bilagsnr og dato slik at de blir like som første linje
Debet: 7770
Mva: blank
Hopp over kredit og mva kredit
Beløp: beløpet for gebyr som er oppgitt i rappporten.

Bokføringen skal da se slik ut:Trykk Lagre og Bokfør.

Steg 2: Registrere innbetaling


Innbetalingene kommer i samlesummer, og gjerne med noen dagers tidsforskyvning. Dette kan føre til at betalingene i slutten av en måned ikke kommer inn på kontoen før i starten av en ny. Innbetalingene bør derfor bokføres en og en slik de kommer inn på bank med rett dato og rett beløp. Da blir regnskapet riktig og det blir lettere å avstemme banken.

For å registrere innbetalingene kan vi starte under Bank, og Bankavstemming.

På venstre side i bankavstemmingen ser du transaksjonene som har skjedd på bankkontoen deres. På høyre side ser du transaksjonene som er ført inn i regnskapet, og her vil du se at vi mangler transaksjonene fra betalingsløsningen.

For å føre innbetalingene inn i regnskapet markerer du alle innbetalingene på venstre side fra betalingsløsningen, f.eks. Vipps.

Summen for innbetalinger i løpet av en måned vil kunne avvike fra omsetningsrapporten fordi betalingene ofte kommer noen dager etter salget har skjedd inn på bankkontoen.

Klikk på knappen «bokfør transaksjon»Du får opp et registreringsbilde med alle banktransaksjonene.

Registrer hver transaksjon på debet 1920 og kredit betalingsløsningen som er opprettet som kunde. (du trenger ikke legge til noe vedlegg her da selve salgsrapporten er bokført i steg 1)

Trykk på bokførDu kan nå avstemme transaksjonene ved å trykke avstem. Se egen artikkel om BanksavstemmingNår banken er avstemt bør du avstemme kundereskontroen (i dette tilfellet Vipps). Det gjør du ved å navigere deg til Regnskap i menyen til venstre -> Utestående -> Kunder. Klikk deg inn på kunden du skal avstemme og Åpne poster:Marker postene som gjelder samme periode. I dette tilfellet skal jeg avstemme Vipps-omsetningen for november. Når du markerer omsetningen og alle innbetalingene fra Vipps for perioden burde "Differanse markerte poster bli" bli 0:
Trykk så på Lagre.

NB! Dersom du har solgt noe i løpet av de siste par dagene i måneden kan det hende at innbetalingene fra betalingssystemet kommer i starten av påfølgende måned. Da vil du få en differanse under "Differanse markerte poster". Da kan du vente med å gjøre steget over til de siste innbetalingene er inne.

Oppdatert på: 11/10/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!