Prisavtaler
Tilgjengelig i pakken Komplett

For å opprette en ny prisavtale, velg "Prisavtaler" under salgsmodulen, og velg deretter "Ny prisavtale". Du kan opprette egne prisavtaler med utvalgte kunder eller lage kampanjer med spesialpris som gjelder alle kunder i en bestemt periode. Prisen vil overskrive produktprisen for kunder hvor prisavtalen gjelder.

Ved flere avtaler vil systemet hente den laveste prisen for kunden du skal fakturere, opprette ordre eller gi tilbud til.
Navn: Fritekst-felt hvor du angir navn på prisavtalen
Beskrivelse: Valgfritt felt hvor du kan angi beskrivelse til prisavtalen

Type avtale
En Løpende prisavtale gjelder hele tiden frem til prisavtalen avsluttes, og brukes gjerne i kombinasjon med å legge til kunder.
En Tidsavgrenset prisavtale gjelder frem til utløpsdatoen for avtalen. Det er greit å være obs på at systemet bruker prisavtalene i tilbud, ordre eller faktura så lenge disse blir opprettet innenfor datointervallet for avtalen. Prisavtalen baserer seg ikke på fakturadato eller tilbudsdato.

Eksempel på oppsett for en kampanje

Prisavtalen er synlig med en (i) på varelinjen når det opprettes en faktura.

Produkter
Her angir du hvilke produkt som skal inkluderes i avtalen. Info i de fleste kolonner hentes fra produktkort, utenom avtaletype og verdi. Merk at dersom salgspris på produktkort er ink. mva, vil systemet tolke dette som at avtalepris også skal være ink. mva.

For hvert produkt kan du angi tre avtaletyper:
Fastpris: For å angi fastpris legger du ny pris i kolonnen "Verdi".
Rabatt: Baseres på salgspris fra produktkort. I kolonnen "Verdi" angir du prosentverdi for rabatt. I kolonnen "Avtalepris eks. mva" vil du da få forhåndsvisning av pris etter rabatt.
Påslag: Baseres på innkjøpspris på produktkort, ikke salgspris. Pass derfor på at dette er fylt ut på det aktuelle produktet. I kolonnen "Verdi" angir du prosentverdi for påslag. I kolonnen "Avtalepris eks. mva" vil du da få forhåndsvisning av pris etter rabatt.

Kunder
Dersom prisavtalen skal gjelde for alle kunder i kundelisten kan du hake av for Aktiver for alle kunder. Nye kunder som opprettes etter prisavtalen vil også omfattes av denne.

Om prisavtalen kun gjelder for en eller flere utvalgte kunder kan du legge disse til i kundelisten.

Prisavtale med Kunden AS
Varerlinjer med prisavtaler blir merket når du legger dem til på en faktura. I dette tilfellet finnes det også en prisavtale på timer som er bedre enn særavtalen med Kunden AS. Systemet henter inn den laveste prisen fra prisavtalene kunden kvalifiserer for.

Administrer prisavtaler
Når du velger "Prisavtaler" under salg kommer du til en oversikt over alle prisavtaler på selskapet. Øverst i listen over avtaler kan du filtrere oversikten for å vise alle, aktive eller inaktive avtaler. Ved å velge de tre prikkene øverst i høyre hjørne kan du avslutte valg avtale, slik at den settes til inaktiv, eller slette den.

Du kan fritt endre på eksisterende prisavtaler. Produkter kan fjernes, endres eller legges til og kunder kan fjernes eller legges til når som helst. Når en prisavtale endres vil dette ikke ha tilbakevirkende kraft på hverken tilbud, ordre eller faktura. Endringer vil kun påvirke faktura som opprettes etter at endringene i avtalen er lagret.

MA
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!