Artikler om: Salg

Prisavtaler

Prisavtaler


Tilgjengelig i pakken Komplett

For å opprette en ny prisavtale, velg "Prisavtaler" under salgsmodulen, og velg deretter "Ny prisavtale". Du kan opprette egne prisavtaler med utvalgte kunder eller lage kampanjer med spesialpris som gjelder alle kunder i en bestemt periode. Prisen vil overskrive produktprisen for kunder hvor prisavtalen gjelder.

Om en kunde er omfattet av flere avtaler vil systemet hente den laveste prisen for kunden du skal fakturere, opprette ordre eller gi tilbud til.
Når du oppretter en tilbud, ordre eller faktura vil produktene omfattet av prisavtaler bli merket. Hold pekeren over infosymbolet for å se navnet på prisavtalen som er benyttet.
Prisavtalen er synlig med en (i) på varelinjen når det opprettes en faktura.

Oppsett

Det første du må gjøre er å ta stilling til avtalen skal være løpende eller tidsavgrenset.

En Løpende prisavtale gjelder hele tiden frem til prisavtalen avsluttes, og brukes gjerne i kombinasjon med å legge til kunder.
En Tidsavgrenset prisavtale gjelder frem til utløpsdatoen for avtalen. Det er greit å være obs på at systemet bruker prisavtalene i tilbud, ordre eller faktura så lenge disse blir opprettet innenfor datointervallet for avtalen. Prisavtalen baserer seg ikke på fakturadato eller tilbudsdato.Type avtale

Det er tre ulike metoder for å fastsette prisene i en prisavtale på, fastpris, rabatt eller påslåg. En prisavtale kan bestå av kun en dem eller kombinasjoner av alle tre for ulike produkter. Skal du kombinere flere metoder eller ha ulike rabatt eller påslag setter du først opp en type prisberegning, velger produktene det gjelder, før du fortsetter med å legge til flere prismetoder.

Fastpris: For å angi fastpris legger du ny pris i kolonnen "Verdi".
Rabatt: Baseres på salgspris fra produktkort. I kolonnen "Verdi" angir du prosentverdi for rabatt. I kolonnen "Avtalepris eks. mva" vil du da få forhåndsvisning av pris etter rabatt.
Påslag: Baseres på innkjøpspris på produktkort, ikke salgspris. Pass derfor på at dette er fylt ut på det aktuelle produktet. I kolonnen "Verdi" angir du prosentverdi for påslag. I kolonnen "Avtalepris eks. mva" vil du da få forhåndsvisning av pris etter rabatt.Etter å ha valgt prismetode velger du produktene som er omfattet av av den.Om du skal legge til flere prismetoder i avtalen kan du trykke på Legg til ny avtaletype. Om du har lagt til alle produktene som skal være omfattet av prisavtalen kan du gå til neste for å legge til kunder. I tilfeller hvor du skal ha mange ulike rabattprosenter kan det i noen tilfeller være raskere å legge til alle produktene mot en rabattprosent, og gå inn justere prosenten på hvert produkt etter at avtalen er opprettet, se mer under administrer prisavtaler.

Kunder

Hak av for kundene avtalen gjelder for. Dersom prisavtalen skal gjelde for alle kunder i kundelisten kan du hake av for "Bruk på alle kunder" øverst til høyre, og da vil avtalen også gjelde for nye kunder som opprettes etter at prisavtalen er opprettet.Når du har valgt hvilke kunder som er omfattet av avtalen får du en oppsummering på siste side før du oppretter avtalen.

Administrer prisavtaler

Når du velger "Prisavtaler" under salg kommer du til en oversikt over alle prisavtaler på selskapet. Øverst i listen over avtaler kan du filtrere oversikten for å vise alle, aktive eller inaktive avtaler. Ved å klikke på en prisavtale kommer du inn på den og kan justere på innstillingene.

Du kan fritt endre på eksisterende prisavtaler. Produkter kan fjernes, endres eller legges til og kunder kan fjernes eller legges til når som helst. Når en prisavtale endres vil dette ikke ha tilbakevirkende kraft på hverken tilbud, ordre eller faktura. Endringer vil kun påvirke faktura som opprettes etter at endringene i avtalen er lagret.

Oppdatert på: 16/09/2022

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!