Artikler om: Regnskap

Registrere eiendel i saldogruppe E, F, G, H eller I

Registrere eiendel i saldogruppe E, F, G, H eller II saldogruppene A, C eller D vil summen av eiendelene per gruppe danne grunnlaget for eventuell negativ saldo etter realisasjon. Disse vil overføres frem og tilbake mellom negativ saldo eller hovedbok for gruppen det gjelder i årsavslutningsmodulen.

Eiendeler i saldogruppe E, F, G, H og I skal derimot behandles enkeltvis og ha ett saldoskjema per eiendel i næringsspesifikasjonen. Ved realisasjon av driftsmidler i disse gruppene, blir saldo overført til gevinst- og tapskonto automatisk dersom du bruker årsavslutningsmodulen.

For å skape et best mulig utgangspunkt for årsavslutningsmodulen i systemet, vil det kun være mulig å registrere en eiendel per hovedbokskonto dersom det registreres driftsmiddel i saldogruppe E, F, G, H eller I.

Dersom du ved en feil forsøker å registrere en ny eiendel på en konto som allerede er brukt, vil systemet gi et varsel om dette:Selv om du ikke bruker årsavslutningsmodulen i systemet, anbefales det å kun ha en eiendel fra gruppe E -> I per hovedbokskonto. Dette gir en god oversikt over eiendeler og er en ryddig rutine som gjør det enklere å behandle årsoppgjør og utfylling av aktuelle skjema når årsavslutning eventuelt tas i bruk.

Oppdatert på: 17/08/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!