Artikler om: Regnskap

Registrere ny eiendel

Registrere ny eiendelRegistrere ny eiendel er tilgjengelig i pakkene Pluss og Komplett
Før du kan registrere en ny eiendel, må du først bokføre kjøpet og sikre at balansekontoen har en saldo. Eiendelsregisteret sjekker saldoen på den valgte balansekontoen, og hvis det beløpet som er angitt i registeret overstiger den bokførte saldoen, vil du motta en feilmelding om at det ikke er tilstrekkelige midler på balansekontoen.
Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Eiendeler.

Klikk på Registrer ny eiendel.I det første feltet oppgir du informasjon om eiendelen. Hvis eiendelen allerede har blitt avskrevet i tidligere perioder, kan den regnskapsmessige verdien avvike fra kjøpsprisen. Hvis dette er tilfelle, kan du lese mer om hvordan du registrerer eksisterende eiendeler. Systemet vil automatisk velge avskrivningskonto og saldogruppe basert på balansekontoen som er oppgitt.Angi driftskontoen som avskrivningskostnader skal posteres mot i feltet for avskrivningskonto. Ved registrering av en ny eiendel skal inngående regnskapsmessig verdi være lik kjøpspris. Du kan angi en utrangeringsverdi hvis det er relevant.Automatisk bokføring av avskrivningskostnader baseres på eiendelens regnskapsmessige verdi og levetid. Du kan overstyre den foreslåtte levetiden basert på balansekontoen. Systemet vil også automatisk beregne skattemessig avskrivning basert på eiendelens verdi og angitt saldogruppe. Klikk på Lagre når all informasjon om eiendelen er lagt inn i systemet.Her kan du avbryte og gå tilbake til registreringen ved å trykke Avbryt, vente med å aktivere automatiske avskrivninger ved å velge Nei, eller starte automatiske avskrivninger umiddelbart ved å trykke Start avskrivninger nå.

Oppdatert på: 17/08/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!