Artikler om: Regnskap

Slette eiendel

Slette eiendelAutomatiske avskrivinger lager ett bilag per måned som skal avskrives, og samtlige blir kreditert når bilaget slettes. Dersom avskrivingene ligger i en låst regnskapsperiode, vil ikke krediteringen finne sted. Det er avgjørende å være sikker på at du ønsker å slette eiendelen. Du bør kontrollere de bokførte avskrivingene og låse opp regnskapsperiodene før du sletter.

Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Eiendeler.

Klikk på 3 kulepunktene på aktuell eiendel og velg Slett eiendel.Klikk på Slett.Generelt sett bør du kun slette en eiendel dersom den ikke tidligere har blitt avskrevet i regnskapet, eller hvis den ble lagt inn ved en feil. I noen tilfeller har gjerne automatiske avskrivninger blir aktivert på en eiendel ved registrering, med tilhørende genererte bilag tilbake til kjøpstidspunktet. Dersom dette er tilfelle og eiendelen ikke hører hjemme i regnskapet, kan den likevel slettes.

Oppdatert på: 17/08/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!