MVA-oppsett for salg
Alle bedrifter i DNB Regnskap er som standard satt opp med en hovedbokskonto knyttet til hver av de ulike MVA-kodene. Det betyr at alle salg med en bestemt MVA-kode blir bokført på salgskontoen som er knyttet til koden.

Oppsettet er som følger:
Pakkene Pluss og Komplett vil kunne gjøre endringer på oppsettet under Innstillinger -> Salg. Mini vil ikke kunne se eller endre oppsettet.
Kode 3: 25 % - Utgående mva (salg) -> Hovedbokskonto 3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kode 31: 15 % - Utgående mva (salg) -> Hovedbokskonto 3030 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats
Kode 33: 12 % - Utgående mva (salg) -> Hovedbokskonto 3050 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, lav sats
Kode 5: 0 % - Mvafritt salg, innenfor loven -> Hovedbokskonto 3100
Kode 52: 0 % - Salg til utland, ingen mva -> Hovedbokskonto 3105
Kode 6: 0 % - Mvafritt salg, utenfor loven -> Hovedbokskonto 3200

Det betyr at alle salg med MVA-kode 3, 25 % MVA, vil bli bokført på hovedbokskonto 3000, mens om du velger MVA-kode 6 vil salget bli bokført på konto 3200.

Pakkene Pluss og Komplett har mulighet til å endre på oppsettet eller slå av denne måten å bokføre salgene på. Blir Innstillingen slått av vil salg bli bokført på hovedbokskontoen som er valgt som standard salgskonto i systemet eller på produktet uavhengig av MVA-koden. Les videre for å se hvordan du kan tilpasse oppsettet.

Standard salgskonto per mvakode er aktivert som standard i systemet. Med denne innstillingen vil systemet foreslå standardkontoen per mvakode i varelinjer på tilbud, ordre og faktura.

Du finner denne innstillingen under Innstillinger (tannhjulet øverst til høyre) --> salg. Bla ned til Standard salgskonto per mvakode.
I Pluss og Komplett vil du se alle mvakoder og hvilken hovedbokskonto salg med denne mvakoden føres på.Vis mvakoder på produktkortet
Dersom du ønsker å vise mvakodene på produktkortet kan du kan du huke av «vis mvakoder på produktkortet» i innstillingen.Når denne innstillingen er aktivert vil mvakoden automatisk føres mot tilhørende salgskonto, slik som innstillingene er satt til. For eksempel vil 25 % utgående mva føres på konto 3000 salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats.
Endres mvakoden på et produkt, en faktura eller en ordre vil også salgskonto automatisk endres lik innstillingene i oppsettet. Tilsvarende vil mvakoden automatisk endres dersom salgkonto endres. Det er ikke mulig å overstyre dette uten å deaktivere/endre innstillingen (Kun mulig i Pluss og komplett).

Egendefinerte innstillinger:
Har du pakken Pluss eller Komplett har du mulighet til å justere på innstillingene.
Du endre til ønsket hovedbokskonto for en mvakode ved å trykke på blyanten til høyre. En slik endring vil oppdatere innstillingene på et produkt, slik at salgene føres fremover mot ønsket konto.Du kan også justere på hvilke mvakoder du ønsker å ha synlig på produktkortet. Trykk på "søppelbøtten" til høyre for å fjerne de enkelte kontoene. Du kan også velge å legg til flere mvakoder i oversikten, Dette vil kun fungere dersom ikke alle mvakodene er synlig i oversikten fra før. Trykk "+legg til flere" og søk deretter på ønsket mvakode og ønkset hovedbokskonto.

Du har også valget om å deaktivere funksjonen i pakkene "Pluss" og "Komplett".
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!