Artikler om: Salg

Standard salgskonto per mvakode

MVA-oppsett for salg


Alle bedrifter i DNB Regnskap er som standard satt opp med en hovedbokskonto knyttet til hver av de ulike MVA-kodene. Det betyr at alle salg med en bestemt MVA-kode blir bokført på salgskontoen som er knyttet til koden.

Denne funksjonen gjør at du kun trenger å ta stilling til MVA-koden på produktet du selger, så sørger systemet for at salget blir bokført på en passende salgskonto.
Oppsettet er som følger:
Kode 3: 25 % - Utgående mva (salg)
Bokføres på konto 3000 «Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats»

Kode 31: 15 % - Utgående mva (salg)
Bokføres på konto 3030 «Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats»

Kode 33: 12 % - Utgående mva (salg)
Bokføres på konto 3050 «Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, lav sats»

Kode 5: 0 % - Mvafritt salg, innenfor loven
Bokføres på konto 3100 «Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri»

Kode 52: 0 % - Salg til utland, ingen mva
Bokføres på konto 3105 «Salgsinntekt handelsvarer, utførsel, avgiftsfri»

Kode 6: 0 % - Mvafritt salg, utenfor loven
Bokføres på konto 3200 «Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt»

Pakkene Pluss og Komplett vil kunne gjøre endringer på oppsettet under Innstillinger -> Salg
Det betyr at alle salg med MVA-kode 3, 25 % MVA, vil bli bokført på hovedbokskonto 3000, mens om du velger MVA-kode 6 vil salget bli bokført på konto 3200.

Brukere med pakken Pluss eller Komplett finner denne innstillingen under Innstillinger (tannhjulet øverst til høyre) -> Salg. Bla ned til Standard salgskonto per mvakode.
Ønsker du at salgene skal bokføres på samme hovedbokskonto uavhengig av hvilken MVA-kode som er benyttet? Med pakken Pluss og Komplett kan du slå av innstillingen og heller sette opp en standard salgskonto, enten for alle produkter eller tilpasse kontoen for hvert produkt.

Bedrifter registrert før desember 2021 har ikke dette oppsettet, men har istedet én standard hovedbokskonto for alle salg. Har du pakken Mini kan du ta kontakt med oss på chat for å slå på denne innstillingen. Pluss og Komplett kan slå på innstillingen selv under salgsinnstilinnger.

Vis mvakoder på produktkortet

Dersom du ønsker å vise mvakodene på produktkortet kan du kan du huke av «vis mvakoder på produktkortet» i innstillingen.

Med dette valget har du mulighet til å sette opp egne koblinger for de ulike mva-kodene for det spesifikke produktet. Dette kan være nyttig om du ønsker et annet oppsett en standardoppsettet, for eksempel om du vil at et produkt skal bokføres på konto 3001 istedet for på konto 3000 som øvrige produkter som følger standardoppsettet blir.Oppsettet på et produkt vil ellers fungere på samme måte som oppsettet under salgsinnstillingene, men koblingen mellom mva-kode og konto kan tilpasses individuelt for hvert produkt.

Egendefinerte innstillinger:

Har du pakken Pluss eller Komplett har du mulighet til å justere på innstillingene.
Du endre til ønsket hovedbokskonto for en mvakode ved å trykke på blyanten til høyre. En slik endring vil oppdatere innstillingene på et produkt, slik at salgene føres fremover mot ønsket konto.Du kan også justere på oppsettet og fjerne bindingene mellom en MVA-kode og en standard salgskonto. Trykk på "søppelbøtten" til høyre for å fjerne de enkelte kontoene. Du kan også velge å legg til flere mvakoder i oversikten, om du tidligere har fjernet noen av koblingene. Trykk "+legg til flere" og søk deretter på ønsket mvakode og ønkset hovedbokskonto.

Du har også valget om å deaktivere funksjonen i pakkene "Pluss" og "Komplett".

Oppdatert på: 02/02/2022

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!