Artikler om: Regnskap

Registrere eksisterende eiendel

Registrere eksisterende eiendel


Registrere eksisterende eiendel er tilgjengelig i pakkene Pluss og Komplett
Fremgangsmåten for å opprette en eksisterende eiendel er lik som ved registrering av en ny eiendel, med ett unntak: Ved eksisterende eiendeler vil det være et avvik mellom kjøpspris og inngående regnskapsmessig verdi. Utover dette vil det være to varianter av å registrere en eksisterende eiendel.

Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Eiendeler.

Klikk på Registrer ny eiendel.

Variant 1: Avskrivningskostnadene på eiendelen er bokført i tidligere regnskap til og med forrige regnskapsmåned

I dette tilfellet trenger du kun å registrere kjøpspris og den faktiske regnskapsmessige verdien for eiendelen. Hvis automatisk bokføring er aktivert, vil systemet bokføre avskrivningskostnadene fra og med siste dag i inneværende måned.Variant 2: Det foreligger påløpte avskrivningskostnader som ikke er bokført

I dette tilfellet settes inngående regnskapsmessig verdi fortsatt til balanseført beløp, men fremfor å velge inneværende måned i feltet Avskrives fra og med, velger du den første måneden i perioden der det mangler bokførte avskrivningskostnader.

Oppdatert på: 17/08/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!