Artikler om: Salg

Status på utsendt faktura

Status på utsendt faktura
Gå til Annet i venstremenyen og velg Utsendingsliste. Klikk på Rediger menyvalg og sett hake ved Utsendingsliste dersom funksjonen ikke er tilgjengelig i venstremenyen.
Gå til Alle for å få oversikt over alle utsendinger som er sendt.

Gå til Mine for å se alle utsendinger som er sendt fra din personlige bruker.

Gå til Pågående for å se alle fakturaer som er under behandling og i utsendelseskø.

Klikk på de tre kulepunktene og velg Avbryt dersom utsendingen av en faktura har stoppet opp, men ikke har feilet. Forsøk deretter å sende fakturaen på nytt.

Gå til Feilede for å se fakturaer hvor utsending har feilet.

En vanlig grunn til at utsending feiler er at det ikke er satt opp en utsendelsesplan, eller at utsendelsesplan benyttes uten at det er satt opp fakturablankett.

Gå til Ferdigbehandlet for å se alle utsendinger som er fullført.

Gå til Faktura for å se alle fakturaer og purringer som er sendt ut.

Gå til Lønnsavregning for å se alle lønnsavregninger som er sendt ut.

Alternativt kan du gå til Salg i venstremenyen og velge Faktura. Klikk deg inn på aktuell faktura og før musepekeren over statusbildet. Her kan du også klikke deg direkte videre til utsendingslisten.

Oppdatert på: 29/08/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!