Artikler om: Regnskapsfører

Utsendelsesplan - Porteføljeflytting

UtsendelseplanMed utsendelsesplan kan du definere prioriteringsrekkefølge for sending av tilbud/ordre/faktura/purring.
For å redigere utsendingsplan, går du først på Innstillinger (1), deretter Utsendelse (2).
Under følger en beskrivelse for hvordan utsendelsesplan administreres.
Merk at for ordre og tilbud kan det kun settes opp "E-post" som utsendelse.Faktura

Velg "Opprett ny utsendelsesplan" (1). Du vil da få opp et dialogvindu hvor du kan legge til ønsket måte å sende faktura på.I feltet for "Navn på utsendelsesplan" (2) kan du skrive inn navn/beskrivelse på utsendelsesplanen.
Videre kan du legge til flere utsendelseskriterier, for eksempel EHF, e-post og Efaktura.
Klikk på "+ Legg til prioritet" (3) for å legge til en ny utsendelsesmetode.
Huk av for "Sett som firmastandard" (4) dersom du ønsker at dette skal være standardregelen for utsendelse, og velg "Lagre" (5) når du er klar. Dersom du setter regelen som firmastandard, vil systemet automatisk velge denne planen for nye kunder.Prioriteringsrekkefølgen er satt opp slik at systemet først vil se om kunden kan motta faktura etter første betingelse, deretter går den videre til andre betingelse osv. I eksempelet under ("Standard utsending av faktura") vil systemet først se om kunden har aktivert avtalegiro, eller sende fakturaen på e-post dersom kunden ikke har avtalegiro. Utsendelsesplanen vil gjelde for alle kunder som er lagt til under den gjeldende planen.

Dersom du ønsker å administrere kunder, redigere eller slette planen, kan du gjøre dette via de tre prikkene til høyre (6). Velg "Administrer kunder" dersom du ønsker å legge til/fjerne kunder i den spesifikke planen. Du kan sette opp flere utsendelsesplaner for forskjellige kunder dersom dette er ønskelig, for eksempel dersom du ønsker at en spesifikk kunde alltid skal motta faktura på e-post. I eksempelet under vil den ene kunden som ligger under planen "Spesiell regel" alltid motta faktura på e-post.

På tilsvarende måte oppretter du også utsendelsesplan for ordre, tilbud og purring.NB: Merk at for å bruke utsendelsesplan må det være satt opp blankett på entiteten. Dette gjøres under Innstillinger → Salg → Blankettoppsett.

Automatisk utsendelse

Dersom du ønsker at faktura skal sendes automatisk, kan du velge å huke av for "Automatisk utsendelse for fakturering" (1). Da vil fakturaen sendes automatisk når du velger "Fakturer og send" under faktura.

Oppdatert på: 14/10/2021

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!