Artikler om: Regnskap

Manuell tildeling av leverandørfaktura

Manuell tildeling av leverandørfaktura



Tilgjengelig i pakken Komplett

Inngående fakturaer kan tildeles til andre brukere for godkjenning før de bokføres. Tildeling kan foregå på tre måter:

Tildeling via automatisk flyt
Tildeling via godkjenningsregler (automatisk eller etter regel)
Manuell tildeling, enten til en spesifikk bruker eller til et team

Manuell tildeling



Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura

Gå til faktura som skal tildeles

Klikk på pil ned og velg Tildel




Velg hvem fakturaen skal tildeles til. Den kan tildeles brukere, basert på en regel eller et team

Klikk på Tildel




Ved å senere gå til oversiktsbildet til Leverandørfaktura, kan du se hvilke fakturaer som er tildelt hvilke brukere, og hvilke fakturaer som er godkjent.

EKS

Oppdatert på: 31/08/2023

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!